Noodlot - Louis Couperus - hardcover - bestel

Lees Noodlot van Louis Couperus en je proeft een dreiging die nooit wordt afgemaakt en herinnert aan het onheil uit een roman noir of een Scandinavische thriller. Ongewis is waar het gevaar vandaan komt, maar het is onmiskenbaar dat niemand iets heeft te winnen. Zeker niet bij de afloop, die in het werk van Couperus besloten ligt. Noodlot is geen roman noir of thriller, maar een genre-overstijgend meesterstuk, literair tot op het bot. ISBN 9789491982460 hardcover


Snikken en grimlachjes - Piet Paaltjens - hardcover - bestel

De gedichten die voor het eerst in 1867 onder de titel Snikken en grimlachjes gebundeld en uitgegeven zijn, waren oorspronkelijk bedoeld voor een jong publiek. François HaverSchmidt (1835-1894), alias Piet Paaltjens, schreef ze voor zijn medestudenten aan de Leidse universiteit en publiceerde ze in de Studenten-almanak. Ze leverden hem, in combinatie met het romantisch mysterie dat hij rond Paaltjens had geschapen en de ironische toon van zijn poëzie, een aanzienlijke schare bewonderaars op. Na zijn studie theologie in Leiden was HaverSchmidt predikant in Foudgum en Raard (Friesland), Den Helder en Schiedam, waar hij verreweg het langst op de kansel heeft gestaan: van 1864 tot zijn levenseinde op 19 januari 1894. Hij stierf geen natuurlijke dood. Zijn depressies, gevoegd bij toenemende twijfels omtrent het geloof en nog verergerd door het overlijden van zijn vrouw (1891), liepen ten slotte uit op zelfmoord. Zijn humoristische, maar in wezen weemoedige poëzie heeft een welverdiende plaats in de Nederlandse literaire canon gekregen. Marita Mathijsen is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef vele studies op het gebied van de negentiende eeuw, zoals De gemaskerde eeuw (2002) en Historiezucht (2013). In 2018 verschijnt haar biografie van Jacob van Lennep. Dick Welsink is conservator bij het Literatuurmuseum. Hij publiceert studies op het gebied van de Nederlandse literatuur. ISBN 9789491982538, hardcover-editie


De roman van de roos - de Lorris & de Meung - hardcover - bestel

De roman van de roos | Roman de la Rose - Guillaume de Lorris en Jean de Meung, vertaling Ernst van Altena. De roman van de roos, geschreven door Guillaume de Lorris en Jean de Meung, had een immense intellectuele uitstraling, die tot ver in de zestiende eeuw voortduurde. Het begin van de Lorris is een lyrisch allegorisch gedicht in de traditie van de hoofse liefde. Een minnaar gaat in zijn droom op weg om de roos te plukken in de tuin der liefde. De zoektocht naar de volmaakte vrouw. Maar de lange voortzetting die Jean de Meung veertig jaar nadat de Lorris de pen neerlegde, eraan vastknoopte, tapt uit een geheel ander vat. De Meung is geen lyrisch zanger maar een episch satiricus. Hij biedt een complete dertiende-eeuwse zedenleer. Hij leert vrouwen én mannen hoe ze elkaar het best kunnen bedriegen, hij hekelt bedelorden en verplicht celibaat, hij vermengt mythologie met christelijk denken, hij spot, schimpt, kritiseert en noemt de dingen bij hun naam. Het is de vitaliteit van zijn werk die de Roman de la Rose tot een klassiek werk heeft gemaakt. Zijn humanisme is van grote invloed geweest op de renaissance. In zijn woorden is het leven van de dertiende eeuw, het denken, voelen, feesten en lijden, voorgoed en vaak sarcastisch geboekstaafd. ISBN 9789491982347, hardcover, 568 blz


Gedichten - François Villon - hardcover - bestel

François Villon - Gedichten. vertaling Ernst van Altena De nalatenschap van dichter, schrijver en vertaler Ernst van Altena is onuitputtelijk. Hoewel enorm, niet in omvang natuurlijk, welzeker qua literaire kracht. Ga eraan staan: versregels uit het Frans van de late middeleeuwen in modern Nederlands tot leven brengen en de literaire waarde van het oorspronkelijke werk evenaren. Ernst van Altena illustreert François Villon in zijn inleiding met de beroemde regels uit In memoriam mijzelf van Slauerhoff. Het goede deed hij slecht beleed het kwaad oprecht, hij stierf in het gevecht, hij leidde recht en slecht een onverdraagzaam leven. In Gedichten is het complete oeuvre van François Villon bijeengebracht. ISBN 9789491982361 hardcover, 436 blz


De stille kracht - Louis Couperus - hardcover - bestel

Louis Couperus schetst in De stille kracht vijftig jaar voor de bloedige aftocht uit Indonesië hoe de verhoudingen in de Nederlandse koloniën liggen. Hij laat op meesterlijke wijze zien dat Nederland veel eerder dan het moment van soevereiniteitsoverdracht in 1949 al mentaal afstand heeft moeten doen van zijn machtspositie. Met naam en toenaam benoemt Louis Couperus waar de gevaren voor het Nederlandse koloniale bestuur vandaan komen. Lees je De stille kracht, dan bekruipt je allengs het idee dat Nederland in Indië nooit had kunnen winnen, niet verliezen ook: de koloniale macht stond in Azië buiten de orde en werd gedoogd tot haar tijd op was. ISBN 9789491982217 | 158 paginas | hardcover

 
Eline Vere - Louis Couperus - hardcover - bestel

Mag je een roman zomaar een meesterwerk noemen? De waarde van vrijblijvendheid is beperkt, maar Eline Vere hoort in het rijtje Anna Karenina en Emma Bovary. Eline Vere is de sublieme tekening van een gemankeerd mens, een buitenstaander, een tikje beet, maar een echt mens. Eén die met al haar twijfels soeverein optreedt in Louis Couperus indringende schets van een vergane tijd in Den Haag. ISBN 9789491982057 | 470 bladzijden | hardcover.

 
De boeken der kleine zielen - Louis Couperus - hardcover - bestel

Wat er nog kwam, Marianne... Ach, niet veel, maar de kleine ziel heeft ook niet veel nodig: een grein maar, een korrel... een grein van werkelijke waarheid en werkelijkheid... een korreltje... maar dat groot genoeg was als een schat... Want de kleine zielen hebben niet veel nodig... Een grein maar, een korrel... En van die korrel deelde ze, Marianne, dan nog wel wat mee... aan anderen... Mijn kind, dat is het hele geheim... Van die korrel nog overvloed mee te delen... aan anderen. Maar de korrel krijg je eerst laat, mijn kind, en om dat atoom van waarheid te bezitten... moet je eerst door alles heen... wat droom is. De romancyclus Boeken der kleine zielen is de detailschets van onszelf, ijdele en rancuneuze mensen, die soms, heel soms, in een sprankje licht tot leven pogen te komen. In Boeken der kleine zielen schetst Louis Couperus ons groots in onze kleinheid.

 
Willem Kloos - Verzen - hardcover - bestel

De poëzie is geen zachtogige maagd, die, ons de hand reikend op de levensbaan, met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden [...] doch ene vrouw, fier en geweldig, wier zengende adem niet van ons laat. Willem Kloos was de frontman en vernieuwer van de Tachtigers. Het was deze rol en de levensstijl van een bohemien - die hij een groot deel van zijn leven leidde - die hem naam en faam bezorgden. En dat ene beroemde gedicht waarvan de beginregel luidt: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten In deze editie zijn de gedichten uit Verzen compleet bijeengebracht. ISBN 9789491982286. gebonden hardcover, 236 blz

 
Gedichten van De Schoolmeester - hardcover - bestel

Nog geen eeuw geleden leerde men op Nederlandse scholen de gedichten van De Schoolmeester van buiten. Bijna iedereen kende wel een paar regels van hem: Een leeuw is eigenlijk iemand, die bang is voor niemand Zijn woordgrappen, humoristische overdrijvingen en verwisselingen van dieren en mensen waren een opluchting voor de lezers, die gewend waren aan nogal deftige en serieuze poëzie. De Schoolmeester werd gelezen om bij zoveel gekheid hartelijk te kunnen lachen. Deze hardcover-editie van De gedichten van De Schoolmeester is geïllustreerd met de prachtige illustraties van Anthony de Vries uit de zesde druk (1872). Marita Mathijsen verzorgde de redactie door de spelling te moderniseren en de editie te voorzien van een nawoord en toelichting. ISBN 9789491982194 | 368 bladzijden | hardcover

 
Paul van Ostaijen - Music-Hall - hardcover - bestel

Was deze spoorwegramp wel werkelijkheid? Is zij misschien enkel lokalisatie van een vroegrijpe wil tot ontsporen? Of nog: onduidelijke herinnering van een zeer vroege Alpdruck? - Paul van Ostaijen. Hij weet het niet, of hij wel als tweejarige echt een spoorwegramp heeft meegemaakt. In zijn debuut Music-Hall schetst Paul van Ostaijen trefzeker de illusie die tenminste sommigen onder ons optrekken om maar de realiteit aan te kunnen. ISBN 9789491982064 | 126 bladzijden | hardcover.

 
Kees de jongen - Theo Thijssen - paperback - bestel

Weet u wat het is, zei Kees, het is eigenlijk niks, maar ik vergis me telkens met mn gedachten, hoe zal ik het zeggen ... En verder kon Kees maar niet komen met zn denken. Hij wou er een eind aan maken; hij wou zich duidelijk voorstellen hoe het afliep tenslotte - maar dat mislukte hem. Het bleef een eindeloze, eindeloze strijd, hij kon er geen eind aan krijgen, lag-ie al niet minstens een uur te denken? Kees de jongen is het meesterwerk van Theo Thijssen. Remco Campert: Nooit is een boek zo vlees voor me geworden als dit verhaal over een paar jaar uit een jongensleven, loepzuiver verteld, zonder enige literaire franje of belangrijkmakerij. Alles herkende ik. En dan Rosa Overbeek! Zij was niet alleen Kees maar ook mijn eerste liefde. Ik durf zelfs te beweren dat wie niet verliefd is geweest op Rosa Overbeek niet weet wat verliefdheid is. ISBN 9789491982262 | 300 bladzijden | paperback.

 
Reinaert de vos - hertaling Ernst van Altena - hardcover - bestel

Rechtsstaat verkracht, macht nog in leven. - Rein Bloem. Een bondiger schets van de geschiedenis van outlaw Reinaert de vos en de corrupte hofhouding van koning Nobel is niet te geven. Reinaert de vos is vaker in modern Nederlands vertaald. De literaire hertaling van Ernst van Altena doet recht aan de Reinaert. Bij hém blijven stijl en ritme in het spoor van de Vlaamse Reinaert en de middeleeuws-Franse Roman de Renart. Ernst van Altena ontving onder meer de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en de Hiëronymus Vertaalprijs. ISBN 9789081887540 | 120 bladzijden | hardcover

 
Van den vos Reynaerde en Reinaert de vos - paperback - bestel

In deze tweetalige studie-editie van de middeleeuwse satire staat de Middelnederlandse versie uit het Comburgs handschrift naast de literaire hertaling van Ernst van Altena in modern Nederlands. Reinaert de vos is vaker in modern Nederlands vertaald. De literaire hertaling van Ernst van Altena doet recht aan de Reinaert. Bij hem blijven stijl en ritme in het spoor van de Vlaamse Reinaert en de middeleeuws-Franse Roman de Renart. Ernst van Altena ontving onder meer de Martinus Nijhoff Vertaalprijs en de Hieronymus Vertaalprijs. ISBN 9789491982101 | 224 bladzijden | paperback


Herfsttij der middeleeuwen - Johan Huizinga - paperback - bestel

Facsimile heruitgave naar de vijfde herziene druk, de laatste uitgave waar Johan Huizinga persoonlijk aan heeft meegewerkt. Historicus Johan Huizinga verhaalt in Herfsttij der middeleeuwen van de laatmiddeleeuwse cultuur van de Nederlanden en Frankrijk. Een cultuur die in de twaalfde en dertiende eeuw nog jong was en vol dynamiek zat. Huizinga legt in zijn werk de focus op de veertiende en vijftiende eeuw, die hij zag als een periode van culturele en maatschappelijke neergang. ISBN 9789491982279 | paperback | 544 paginas | Top 250 Beste Geschiedenisboeken | Herfsttij der middeleeuwen is opgenomen in de Top 250 Beste Geschiedenisboeken aller tijden. Je kunt op Herfsttij stemmen tot 1 augustus. Klik op de cover of op de titel.


Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw - paperback - bestel

Facsimile heruitgave naar de eerste druk. Historicus Johan Huizinga schetst in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de cultuur in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Geestelijke en morele evenwichtigheid, matigheid, harmonie en innerlijke rust waren de pijlers waarop de samenleving in de Nederlanden rustte. Huizinga merkte ze vooral op in de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven en de zeventiende-eeuwse meesters. Voor Huizinga paste het werk van Johannes Vermeer in een geest van volmaaktheid: hij zag er de adem van het leven er zelf ingaan. ISBN 9789491982323 | 176 paginas | paperback


De bedelaarsopera - John Gay - paperback - bestel

De premiere van De bedelaarsopera in 1728 luidde het begin in van een nieuw genre: de ballade-opera. Dialogen worden met zangspel afgewisseld. De bedelaarsopera is zowel een schitterend als bijtend stuk en in zijn genre het meest succesvol. Het werd duizenden keren gespeeld. Die Dreigroschenoper van Bertolt Brecht is een bewerking van De bedelaarsopera. Vertaler Ernst van Altena gaat in zijn toelichting uitvoerig in op de aanpak van Bertolt Brecht. ISBN 9789491982330. paperback, 96 blz


Op hoop van zegen - Herman Heijermans - paperback - bestel

Op hoop van zegen is de geschiedenis van een vissersgemeenschap die ondanks het negentiende eeuwse kapitalisme probeert te overleven. Herman Heijermans laat zien hoe rechtsongelijkheid en afhankelijkheid tot sociale misstanden leiden. Het toneelstuk is een verbitterd gevecht tussen sociale klassen en schetst ook hoe mensen hun eigen vooruitgang saboteren. Je zou je twee hande late kappe om r weer bij te komme, wéér genegerd te worde, weer uitgevloekt as n schooier, wéér geregeerd as n slááf... Op hoop van zegen is een krachtige literaire vertelling en een van Herman Heijermans beste werken. ISBN 9789491982231 | 124 bladzijden | paperback

 
Onpersoonlijke herinneringen - Frans Coenen - paperback - bestel

Onpersoonlijke herinneringen is een familiegeschiedenis van het huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht in Amsterdam, waarvan Frans Coenen van 1895 tot 1932 conservator was. De roman is met de novelle Zondagsrust een van zijn beste werken. ISBN 9789491982149 | 70 bladzijden | paperbackModerne kookkunst - François Blom -paperback - bestel

Verzameling van uitgezochte en beproefde recepten, opmerkingen over het toedienen der spijzen en wijnen, over het samenstellen van menus, opmerkingen over gereedschap, voorraad; benevens ruim 100 afbeeldingen van opgemaakte schotels en een alphabetisch register. Facsimile-editie van de negende, veel vermeerderde druk, eerste druk 1891. ISBN 9789491982002 | 820 bladzijden


De Indische rijsttafel recepten van een Indisch kokkie - François Blom -paperback - bestel

François Blom - cuisinier te s-Hage - is vooral vermaard om de keur recepten in Moderne kookkunst. Van zijn hand verscheen eind negentiende eeuw ook Een kijkje in een consumptie-laboratorium, practische handleiding en beproefde voorschriften ter bereiding van vruchtensappen, dranken en likeuren. In deze facsimile-uitgave van De Indische rijsttafel: 222 recepten van een Indisch kokkie bewerkt voor Holland. ISBN 9789491982019 | 104 bladzijden | paperback.


Een kijkje in een consumptie-laboratorium - François Blom -paperback - bestel

Practische handleiding en beproefde voorschriften ter bereiding van vruchtensappen, dranken en likeuren, Facsimile-editie van de eerste druk uit 1893. Paperback | ISBN 9789491982026 | 112 bladzijden.


Groot nieuw volledig Indisch kookboek - J.M.J. Catenius-Van der Meijden - paperback - bestel

J.M.J. Catenius-van der Meijden - Groot nieuw volledig Indisch kookboek - 1381 recepten voor de volledige Indische rijsttafel met een belangrijk aanhangsel voor de bereiding dier tafel in Holland. Reeds meer dan een eeuw: de Indische culinaire cultuur voor iedereen buiten Nederlands Oost-Indië toegankelijk gemaakt. paperback, Facsimile-editie van de vierde druk uit 1942, eerste druk 1902. ISBN 9789081887571, 484 pp, € 49,90 Bestelbaar via online en lokale boekhandel.


Groot vegetarisch kookboek - J.M.J. Catenius-Van der Meijden - paperback - bestel

1001 vegetarische recepten met aanhangsel de Indische tafel in Holland. Facsimile-editie van de tweede verbeterde druk uit 1918, eerste druk 1912. ISBN 9789081887588 | 264 bladzijden | paperback.


Recepten van de Haagsche kookschool - A.C. Manden - paperback - bestel

Eind negentiende eeuw verschenen verschillende kookboeken bij huishoudscholen. Recepten van de Haagsche kookschool van A.C. Manden is een van de bekendste titels. Facsimile-editie van de eenenveertigste, herziene en vermeerderde druk. ISBN 9789081887595 | paperback | 364 bladzijden.


Aaltje nieuw Nederlandsch kookboek - O.A. Corver - paperback - bestel

Facsimile-editie van de zeventiende, geheel opnieuw bewerkte druk van Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid uit 1891. ISBN 9789081887557 | paperback | 366 bladzijden.


Onze aardappel - O.A. Corver - paperback - bestel

O.A. Corver - Onze aardappel, 2014, , Facsimile-editie van de uitgave uit 1893. ISBN 9789081887564 | paperback | 124 bladzijden


Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool - C.J. Wannée - bestel

Facsimile heruitgave naar de zesde druk, de laatste uitgave waar Cornelia Wannée persoonlijk aan heeft meegewerkt. Wannée was als lerares en directrice aan de Amsterdamsche huishoudschool verbonden. Eind negentiende, begin twintigste eeuw verschenen vergelijkbare kookboeken: Aaltje, nieuw Nederlandsch kookboek van O.A. Corver en Recepten van de Haagsche kookschool van A.C. Manden. ISBN 9789491982187 paperback, 396 paginas, EUR 23,90


De vegetarische keuken - E.M. Valk-Heijnsdijk - paperback - bestel

Michiel Valk en Elisabeth Heijnsdijk waren de eigenaren van hotel-restaurant Pomona, het huidige Parkhotel in Den Haag. Pomona was een van de eerste vegetarische restaurants in Nederland. In De vegetarische keuken zitten 629 recepten. \r\n\r\nISBN 9789491982040. Facsimile heruitgave. Paperback. 196 bladzijden\r\n


Literalicious, literair kookboek - Koen de Groote - met illustraties - hardcover - bestel

Literalicious is een culinaire reis door acht Nederlandse romans, een verhalenbundel en een cultuurschets. Literalicious is een literair kookboek met prachtige fotografie - soms geïnspireerd op een scène uit één van de romans, vaak ook op een gevoel dat een verhaal bij de lezer oproept. Tien chefkoks ontwikkelden in hun restaurantkeukens de recepten voor een literair viergangenmenu. Zij lieten zich veelal aanmoedigen door de gastronomie en eetcultuur in de romans. Recepten en foodfotografie worden afgewisseld met interviews met de chefkoks en korte essays over de rol van eten in de boeken. ISBN 9789081887502 | 176 bladzijden | met illustraties | hardcover.Fullen - Ferruccio Francesco Frisone - hardcover - bestel

Het gebied is een uitgestrekte vlakte en de mist geeft het kamp een hels aanzicht. Zelfs als je niet blind bent voor de verschillen ziet het kamp eruit als een strafinrichting in een Amerikaanse film. Zo neemt een Italiaans soldaat het veengebied rond kamp Versen in januari 1944 waar. Hij zit er nog maar kort en zal een paar weken later naar kamp Fullen verkassen. Beide kampen liggen ten oosten van Emmen, net over de grens in Duitsland. In de grensstreek liggen nog dertien andere kampen, bekend als de Emslandkampen. De Italiaanse soldaat is een begenadigd tekenaar en kunstschilder. Hij heet Ferruccio Francesco Frisone (1909-1973) en komt uit Milaan. Fullen is zijn oorlogsrelaas. Het boek bestaat uit tekeningen en dagboekfragmenten die hij tot zijn thuiskomst in augustus 1945 veilig wist te bewaren. Fullen is het persoonlijke getuigenverslag van een Italiaans soldaat dat inzicht geeft in leven en dood in de Emslandkampen. Ik was een van velen. Het enige dat ik meer had dan anderen was wat papier en een paar potloden.